TV + Ինտերնետ
Փաթեթներ
 • 7900ամսական
  Favorite Երևան
  • Մինչև 50 մբ/վ ֆիքսված ինտերնետ 
  • 100 թվային հեռուստաալիք
  • 12 ամսով բաժանորդագրության դեպքում`
   Կրկնակի 100 մբ/վ ինտերնետ կամ 10% զեղչ (կուտակային)
 • 9900ամսական
  Favorite Երևան
  • Մինչև 100 Մբ/վ ֆիքսված ինտերնետ 
  • 100 թվային հեռուստաալիք
  • Smart TV Box
  • 12 ամսով բաժանորդագրության դեպքում`
   Կրկնակի 200 Մբ/վ ինտերնետ կամ 10% զեղչ (կուտակային)
 • 14900ամսական
  Favorite Երևան
  • Մինչև 300 Մբ/վ ֆիքսված ինտերնետ 
  • 100 թվային հեռուստաալիք
  • Smart TV Box
  • 12 ամսով բաժանորդագրության դեպքում`
   Կրկնակի 600 Մբ/վ ինտերնետ կամ 10% զեղչ (կուտակային)
 • 6000ամսական
  Favorite Մարզային
  • Մինչև 50 մբ/վ ֆիքսված ինտերնետ 
  • 100 թվային հեռուստաալիք
 • 7000ամսական
  Favorite Մարզային
  • Մինչև 50 մբ/վ ֆիքսված ինտերնետ 
  • 100 թվային հեռուստաալիք
  • Smart TV Box
 • 8000ամսական
  Favorite Մարզային
  • Մինչև 100 Մբ/վ ֆիքսված ինտերնետ 
  • 100 թվային հեռուստաալիք
  • Smart TV Box
 • 11000ամսական
  Favorite Մարզային
  • Մինչև 300 մբ/վ ֆիքսված ինտերնետ 
  • 100 թվային հեռուստաալիք
  • Smart TV Box
Հեռուստաալիքների ցանկ