Կարիերա

Եթե դուք ունեք պատասխանատվության զգացում, խելացի, նպատակասլաց և աշխատասեր եք, ապա դուք հնարավորություն ունեք համալրել մեր ընկերության աշխատակիցների շարքը: Գտե՛ք Ձեզ համապատասխան աշխատանքը մեր թափուր հաստիքների հայտարարություններում և դիմե՛ք մեզ:

Ինժեներ
Աշխատանքի պարտականություններ են՝
• Ցանցի կառուցում,
• Կաբելային մոնտաժման աշխատանքներ:

Պահանջվող հմտությունները՟

• Կաբելային մոնտաժման աշխատանքների վերաբերյալ բազային գիտելիքներ,
• Ֆիզիկական բավարար տվյալներ,
• Բարձրությունից չվախեցող,
• Հաղորդակցման բարձր մակարդակ,
• Համապատասխան փորձը ցանկալի է:

Դիմելու գործընթաց - հետաքրքրված անձիք կարող են ուղարկել ինքնակենսագրականը (CV) career@familynetwork.am էլեկտրոնային հասցեին ՝ նամակի թեմայում անպայման նշելով՝ ՛՛Ինժեներ՛՛: Հարցազրույցին կհրավիրվեն միայն պահանջներին բավարարող թեկնածուները:
Հաշվապահ
Աշխատանքային պարտականությունները՝
- կադրային հաշվառում, աշխատավարձի և հարկերի հաշվարկում,
- էլեկտրոնային եղանակով հարկային հաշիվների և հաշվետվությունների դուրսգրում,
- հաշվապահական ձևակերպումներ,
- հաշվետվությունների կազմում,
- գլխավոր հաշվապահի հանձնարարությունների կատարում:
Պահանջվող որակավորումները՝
- օրենսդրության իմացություն,
- համակարգչային գիտելիքների՝ Excell, 1С ծրագրի գերազանց տիրապետում,
- պատասխանատվության զգացում,
- դժվար իրավիճակներում արագ կողմնորոշվելու ունակություն,
- շփման և թիմային աշխատանքում արագ ինտեգրվելու ունակություններ,
- անգլերեն և/ կամ ռուսերեն լեզուների իմացություն:
Դիմելու գործընթաց - հետաքրքրված անձիք կարող են ուղարկել ինքնակենսագրականը (CV) career@familynetwork.am էլեկտրոնային հասցեին ՝ նամակի թեմայում անպայման նշելով՝ ՛՛Հաշվապահ՛՛: Հարցազրույցին կհրավիրվեն միայն պահանջներին բավարարող թեկնածուները:
Տեսուչ
Աշխատանքային պարտականություն
- Բաժանորդներից ամսավճարների գանձում՝ բնակարանային այցերի միջոցով:

Պահանջվող հմտությունները՟
• Ֆիզիկական բավարար տվյալներ,
• 20-45 տարեկան արական սեռի ներկյացուցիչ,
• Հաղորդակցման բարձր մակարդակ,
• Պատասխանատվության զգացում:

Դիմելու գործընթաց - հետաքրքրված անձիք կարող են ուղարկել ինքնակենսագրականը (CV) career@familynetwork.am էլեկտրոնային հասցեին ՝ նամակի թեմայում անպայման նշելով՝ ՛՛Տեսուչ՛՛: Հարցազրույցին կհրավիրվեն միայն պահանջներին բավարարող թեկնածուները:
Զանգերի կենտրոնի մասնագետ
Աշխատանքային պարտականություններ`
• սպասարկել ընկերության մուտքային և ելքային զանգերը,
• պարզել բաժանորդների խնդիրները և առաջարկել լուծման տարբերակներ, անհրաժեշտության դեպքում վերահասցեավորել համապատասխան բաժիններ,
• հետևել բաժանորդների կողմից ներակայացված խնդիրների լուծման ընթացքին,
• ելքային զանգերի իրականացում՝ ըստ անհրաժեշտության
• Իր իրավասությունների սահմաններում ղեկավարության պահանջով կատարել այլ առաջադրանքներ և հանձնարարություններ:

Անհրաժեշտ հմտություններ՝
• Բարձրագույն կրթություն,
• Հայերենի և ռուսերենի գերազանց իմացություն, անգլերենի իմացությունը կդիտվի որպես առավելություն,
• Համակարգչային բազային գիտելիքներ,
• Գերազանց հաղորդակցման հմտություններ, հստակ և բարեհամբյուր բանավոր խոսք,
• Թիմում և անկախ աշխատելու ունակություն,
• Սթրեսային իրավիճակներում աշխատելու և նման իրավիճակները կառավարելու ունակություն,
• Զանգերի կենտրոնում աշխատանքային փորձը ցանկալի է:

Դիմելու գործընթաց - հետաքրքրված անձիք կարող են ուղարկել ինքնակենսագրականը (CV) career@familynetwork.am էլեկտրոնային հասցեին ՝ նամակի թեմայում անպայման նշելով՝ ՛՛Զանգերի կենտրոնի մասնագետ՛՛: Հարցազրույցին կհրավիրվեն միայն պահանջներին բավարարող թեկնածուները:
Մարքետինգի մասնագետ
Աշխատանքային պարտականությունները՝

- մշակել համապատասխան մարքեթինգային ռազմավարություն, որը կնպաստի ընկերության նպատակների իրականացմանը,
- իրականացնել մարկետինգային արշավներ և խթանումներ,
- գնահատել բիզնեսի ողջ ընթացքում մարքեթինգային և ստեղծագործական արշավների հաջողությունը,
- վերլուծել մարքեթինգային նախաձեռնությունները՝ ընկերության ընդհանուր նպատակների և տեսլականների հիման վրա և ներկայացնել բաժնի ղեկավարին,
- ստեղծել և կառավարել մարքեթինգային արշավների համար բյուջե, հետևել և զեկուցել,
- Հետևել արդյունաբերական և տեխնոլոգիական փոփոխություններին, որոնք ազդում են բիզնեսի գործունեության վրա,
- վերահսկել ընկերության հավատարմության ծրագիրը և CRM- ի գործունեությունը,
- զարգացնել նորարարական և ոչ ավանդական եղանակներ շուկա մուտք գործելու համար,
- զարգացնել ստեղծման, ընդլայնման և պահպանման ստանդարտները, համակարգերը և լավագույն փորձը,
- ընտրել մարքեթինգի գործընկերներ և վերանայել իրենց գործունեությունը,
- կառավարել բոլոր միջոցառումները, որոնք ուղղված են B2B և B2C վաճառքների զարգացմանը
- ստեղծել և պահպանել հիմնական ռազմավարական գործընկերների հետ հարաբերություններ,

Պահանջվող որակավորումները.

• մարկետինգի կամ հարակից ոլորտի բակալավրի աստիճան,
• +3 տարի աշխատանքային փորձ, որպես մարկետինգի մասնագետ,
• ունակություն տիրապետելու սահմանված ժամկետին, չափանիշներին և ցուցանիշներին,
• նախաձեռնությունների կատարելագործման, վերահսկման և նրանց իրականացման կարողություն,
• CRM համակարգի և մոնիտորինգային գործիքների վերլուծության կարողություն,
• հստակ հաղորդակցման և ներկայացման հմտություններ,
• ստեղծագործական հմտություններ և ուշադրություն,
• Հայերենի և ռուսերենի գերազանց իմացություն, անգլերենի լավ իմացություն:

Դիմելու գործընթաց - հետաքրքրված անձիք կարող են ուղարկել ինքնակենսագրականը (CV) career@familynetwork.am էլեկտրոնային հասցեին ՝ նամակի թեմայում անպայման նշելով՝ ՛՛Մարքետինգի մասնագետ՛՛: Հարցազրույցին կհրավիրվեն միայն պահանջներին բավարարող թեկնածուները:
ԶԱՆԳԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ՄԱՍՆԱԳԵՏ – ԵՐԵԿՈՅԱՆ ՀԵՐԹԱՓՈԽ
Աշխատանքային ժամերն են 17։00-24։00։

Աշխատանքային պարտականություններ`
• սպասարկել ընկերության մուտքային և ելքային զանգերը,
• պարզել հաճախորդների խնդիրները և առաջարկել լուծման տարբերակներ, անհրաժեշտության դեպքում վերահասցեավորել համապատասխան բաժիններ,
• հետևել հաճախորդների կողմից ներակայացված խնդիրների լուծման ընթացքին,
• ելքային զանգերի իրականացում՝ ըստ անհրաժեշտության
• Իր իրավասությունների սահմաններում ղեկավարության պահանջով կատարել այլ առաջադրանքներ և հանձնարարություններ:

Անհրաժեշտ հմտություններ՝
• Բարձրագույն կրթություն,
• Հայերենի և ռուսերենի գերազանց իմացություն, անգլերենի իմացությունը կդիտվի որպես առավելություն,
• Համակարգչային բազային գիտելիքներ,
• Գերազանց հաղորդակցման հմտություններ, հստակ և բարեհամբյուր բանավոր խոսք,
• Թիմում և անկախ աշխատելու ունակություն,
• Սթրեսային իրավիճակներում աշխատելու և նման իրավիճակները կառավարելու ունակություն,
• Զանգերի կենտրոնում աշխատանքային փորձը ցանկալի է:

Դիմելու գործընթաց - հետաքրքրված անձիք կարող են ուղարկել ինքնակենսագրականը (CV) career@familynetwork.am էլեկտրոնային հասցեին մինչև մայիսի 31, 2018՝ նամակի թեմայում անպայման նշելով՝ ՛՛Զանգերի կենտրոնի մասնագետ՛՛: Հարցազրույցին կհրավիրվեն միայն պահանջներին բավարարող թեկնածուները:
ՄԻԱՑՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԵՏ
Աշխատանքի պարտականություններ են՝
• ներտնային ցանցի կառուցում,
• մալուխային մոնտաժման աշխատանքներ:

Պահանջվող հմտությունները`

• WiFi router-ների միացման և կարգավորումների տիրապետում,
• Տեխնիկական կրթությունը ցանկալի է ,
• Հաղորդակցման բարձր մակարդակ,
• Համապատասխան փորձը ցանկալի է
• Անձնական մեքենայի առկաությունը պարտադիր է:

Դիմելու գործընթաց - հետաքրքրված անձիք կարող են ուղարկել ինքնակենսագրականը (CV) career@familynetwork.am էլեկտրոնային հասցեին մինչև 15.08.2018թ՝ նամակի թեմայում անպայման նշելով՝ ՛՛Միացումների մասնագետ՛՛: Հարցազրույցին կհրավիրվեն միայն պահանջներին բավարարող թեկնածուները:

Հետադարձ կապ


  • Զավարյան 57/4., Երևան, Հայաստան
  • 010 57 16 16, 011 57 16 16
  • info@familynetwork.am
  • Երկ․ - Շաբ․: 09:00 - 21:00
  • fb.com/familynetwork

Ուղարկել CV


Հաստիքի անվանում*


Ձեր անունը*


Ձեր ազգանունը*


Հասցե


Հեռ․ համար*


Էլեկտրոնային հասցե*


Բեռնեք Ձեր CV-ն