Պայմանագրի օրինակ

Այստեղ կարող եք ծանոթնալ բաժանորդագրության պայմաններին և պայմանագրով նախատեսված իրավունքներին ու պարտականություններին՝ ներբեռնելով պայմանագրի նմուշը։