fbpx

General provisions

Այստեղ կարող եք ծանոթնալ բաժանորդագրության պայմաններին և պայմանագրով նախատեսված իրավունքներին ու պարտականություններին՝ընհանուր դրույթներ հավելվածը։

Ընդհանուր դրույթներ